't kleine ziekenhuis

'De buitenpoli's in Druten en de Waalsprong zijn een soort mini-versie van CWZ waar rust, gemoedelijkheid én efficiëntie heerst.' 

't kleine ziekenhuis

Wie de poliklinieken in Waalsprong en Druten bezoekt, herkent het ziekenhuis, maar toch is het anders. Allereerst geen stress om een parkeerplaats te vinden en op tijd te zijn. Want je parkeert er gratis voor de deur. Astrid Teunissen is verantwoordelijk voor de gang van zaken in Druten. ‘Patiënten nemen een gratis kopje koffie en hoeven meestal niet lang te wachten voor ze aan de beurt zijn’.

Efficiënt

In de spreekkamer treft de patiënt een ontspannen dokter. ‘Artsen worden niet weggeroepen. Daardoor lopen de spreekuren goed op schema’, zegt Jet Liebrand, hoofd van de poliklinieken Druten en Waalsprong. Als iemand bloed moet laten prikken, dan kan dat ter plekke. Zelfs als de prikpost eigenlijk al dicht is. ‘We gaan af op wat de patiënt nodig heeft’, vervolgt Jet. ‘Het contact is intensief. Medewerkers kunnen doen waarvoor ze het vak hebben gekozen: iets betekenen voor een ander.’

Allround

‘Onze medewerkers zijn écht allround’, vertelt Jet. ‘Wie ‘s ochtends bij neurologie werkt, draait ‘s middags spreekuren orthopedie.’ Astrid: ‘Alle kamers zijn multifunctioneel, maar elk specialisme heeft zijn eigen voorzieningen nodig. Daarom passen we per spreekuur de spreekkamers aan. Mensen die hier werken, vinden die afwisseling juist leuk.’ 
Doordat de poli’s kleine, hechte teams hebben, voelt iedereen zich verantwoordelijk voor de patiënten en de gang van zaken. ‘We willen dat patiënten en hun naasten zich prettig voelen in een aangename omgeving. Een papiertje van de grond oprapen is heel normaal. Iemand die zoekend rondkijkt, vraag je of je kunt helpen’, aldus Jet.

Jammer

Voor de continuïteit zijn de poliklinieken wel afhankelijk van moederschip Nijmegen. ‘Collega’s weten ons steeds beter te vinden. Het helpt als polimedewerkers in Nijmegen de patiënten attenderen op de buitenpoli’s. Omdat het dichtbij is voor de patiënt of omdat  mensen er sneller terecht kunnen’, zegt Jet. ‘Het is alleen jammer dat spreekuren hier het eerst sneuvelen bij vakanties en afwezigheid van specialisten. Dan moeten mensen tóch naar Nijmegen.’

Wist u dat?

Wist u dat de medewerkers zelf kapotte lampen vervangen?Lees meer leuke weetjes over de buitenpoli's.>>>

Foto: Links hoofd polikliniek Druten Astrid Teunissen, rechts hoofd polikliniek Waalsprong Jet Liebrand (fotograaf Patricia Rehe).

Oktober 2015