Bouwen voor de toekomst

'Ik zie het ziekenhuis steeds mooier worden'

Renovatie binnen bestaande muren

‘Ik heb de architect van dit gebouw nooit gesproken, maar het is een goed doordacht pand’, begint John Verberne, manager facilitaire zaken. ‘Efficiënt gebouwd ook. En toekomstbestendig, want je kunt gemakkelijk een vleugel afsluiten. Nu passen we ternauwernood allemaal in het pand. Maar in de toekomst kan dat heel anders zijn. Dan hebben we misschien wel een vleugel over om een andere bestemming te geven. Zoals een hotel, hersteloord of appartementencomplex met combinatie van zorg en wonen.’

Ontmoetingsplek
Nu we een kwart eeuw aan de Weg door Jonkerbos zitten, is het een goed moment om de balans van ons gebouw op te maken. ‘Er zit zeker een visie achter de indeling’, zegt John. ‘Een herkenbaar en centraal punt is de Binnenhof als ontmoetingsplek. Daar zitten de gangen met de uitlopers aan vast. De verpleegafdelingen aan de uiteinden kijken uit op groen. Dat is prettig voor patiënten.’ Toch heeft het ontwerp ook een minpuntje. ‘Een rechttoe rechtaan gebouw was misschien handiger geweest’, merkt John op. ‘Soms is de routing voor bezoekers onduidelijk. Daarom hebben we het afgelopen jaar nadrukkelijke oriëntatiekleuren aangebracht, zodat mensen beter kunnen zien waar ze zijn. Je ziet ze op vloeren en meldpunten.’

Geen nieuwbouw
‘Destijds is de grond rond CWZ aangekocht om nieuwbouw mogelijk te maken op dit terrein’, zegt John. ‘Tot aan de begraafplaats is de grond bijna helemaal van CWZ, ook die waar Sanadome staat. Inmiddels is de zorg veranderd. De ontwikkelingen laten zien dat ziekenhuiszorg steeds vaker buiten het ziekenhuis wordt gegeven. Een groot ziekenhuisgebouw is over 20 tot 25 jaar misschien niet meer nodig. Nieuwbouw is dus van de baan.’

Wel renovatie
In 2007 is besloten om het huidige pand te renoveren binnen de bestaande muren. De plannen zijn uitgewerkt in het lange termijn huisvestingsplan. Een prachtig plan met een flink prijskaartje dat in fases wordt gerealiseerd. ‘Voor de periode 2014-2016  kwam helaas maar de helft van het geplande bedrag beschikbaar, dus we moesten keuzes maken’, zegt John. ‘Dan praat je nog over ruim 20 miljoen, een heleboel geld dus waarmee veel kan. Maar het betekent ook dat veel onderdelen van het plan nog niet mogelijk zijn. We investeren waar het ’t hardst nodig is, in grote en kleine projecten. Zo staat nieuw meubilair in de dagverblijven van de verpleegafdelingen binnenkort op het programma. Dit najaar gaan we in huis praten om binnen het beschikbare budget plannen te maken voor 2018.’

‘Mooiste poli’
Klinkende resultaten zijn er ook: onlangs is de nieuwe polikliniek Jonkerbosch geopend voor dermatologie en plastische chirurgie. Dermatoloog Hans Alkemade noemde het bij de opening ‘de mooiste poli van het hele ziekenhuis’. ‘Prachtig, hoe zoiets kan uitpakken’, lacht John. ‘Eigenlijk zouden deze specialismen in het tijdelijke poligebouw komen, waar nu sportgeneeskunde zit. Maar door het definitieve vertrek van Dela konden we het oude Barbaragebouw mooi verbouwen tot de polikliniek Jonkerbosch.’

Persoonlijk
Al met al verbetert ook het CWZ hoofgebouw beetje bij beetje. ‘In de drie jaar dat ik hier ben, zie ik het steeds mooier worden’, zegt John. ‘Persoonlijker ook. Kijk maar naar de poliklinieken. Die mogen twee kleuren en eigen foto’s op het raam kiezen. Sommige afdelingen kiezen foto’s van eigen medewerkers (urologie), anderen bewerken foto’s (zoals de ‘röntgendelen’ in de foto’s bij orthopedie). Bijzonder is ook de dolfijn bij radiologie - ongetwijfeld een verwijzing naar de sonar. De nieuwe poli van geriatrie heeft weer herkenbare kleuren en afbeeldingen die passen bij de inrichting van veel ouderen thuis. Zo krijgt iedere locatie iets eigens.’

(copy 1)

Kamers
Niet alleen de aankleding, ook de indeling is goed doordacht, aldus John. ‘De nieuwe poli’s zijn afgestemd op het aantal patiënten dat dagelijks komt en de duur van de spreekuren. Zo is berekend hoeveel kamers er nodig zijn. Veel artsen hebben geen eigen kamer meer die vervolgens leegstaat tijdens het spreekuur, maar delen hun werkplek met collega’s. Ook zijn er veel kantoortuinen met flexplekken gekomen. Hierdoor is ruimte ontstaan voor meer spreekkamers of behandelruimten.’

(copy 2)

Robots
‘Een doelmatige inzet van middelen is belangrijk, want we moeten door kunnen gaan met renoveren’, zegt John. Ook zaken die niet zichtbaar zijn, gaan op de schop. Denk aan het systeem voor luchtbehandeling of de vervanging van een ketel. ‘Over vijf jaar hoop ik dat we binnen de financiële grenzen het hele pand hebben gerenoveerd. Dan zijn we al bijna tien jaar aan het verbouwen. Intussen tikt de tijd door met al zijn veranderingen. Ik geloof dat ons ziekenhuis er over tien tot twintig jaar weer heel anders uitziet. Dan kan familie misschien wel dichtbij verblijven om mantelzorg te verlenen. En wat te denken van robots of zorg gecombineerd met sport of revalidatie? Een ziekenhuisgebouw volgt altijd de ontwikkelingen in de zorg en de samenleving.’

Foto: CWZ polikliniek Jonkerbosch (foto Juriën Poeles )

September 2017